สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Jan 2021   171  
2 Jan 2021   78  
3 Jan 2021   31  
4 Jan 2021   62  
5 Jan 2021   100  
6 Jan 2021   40  
7 Jan 2021   85  
8 Jan 2021   84  
9 Jan 2021   83  
10 Jan 2021   131  
11 Jan 2021   102  
12 Jan 2021   67  
13 Jan 2021   94  
14 Jan 2021   144  
15 Jan 2021   85  
16 Jan 2021   83  
17 Jan 2021   83  
18 Jan 2021   86  
19 Jan 2021   109  
20 Jan 2021   100  
21 Jan 2021   104  
22 Jan 2021   77  
23 Jan 2021   111  
24 Jan 2021   53  
25 Jan 2021   99  
26 Jan 2021   103  
27 Jan 2021   89  
28 Jan 2021   65  
29 Jan 2021   74  
30 Jan 2021   95  
31 Jan 2021   62