สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Oct 2021   190  
2 Oct 2021   110  
3 Oct 2021   126  
4 Oct 2021   103  
5 Oct 2021   98  
6 Oct 2021   156  
7 Oct 2021   159  
8 Oct 2021   92  
9 Oct 2021   88  
10 Oct 2021   106  
11 Oct 2021   119  
12 Oct 2021   96  
13 Oct 2021   137  
14 Oct 2021   101  
15 Oct 2021   148  
16 Oct 2021   459  
17 Oct 2021   104  
18 Oct 2021   125  
19 Oct 2021   119  
20 Oct 2021   97  
21 Oct 2021   81  
22 Oct 2021   120  
23 Oct 2021   158  
24 Oct 2021   137  
25 Oct 2021   162  
26 Oct 2021   124  
27 Oct 2021   96  
28 Oct 2021   93  
29 Oct 2021   148  
30 Oct 2021   145  
31 Oct 2021   108