สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Nov 2021   125  
2 Nov 2021   114  
3 Nov 2021   176  
4 Nov 2021   199  
5 Nov 2021   154  
6 Nov 2021   134  
7 Nov 2021   121  
8 Nov 2021   120  
9 Nov 2021   153  
10 Nov 2021   214  
11 Nov 2021   196  
12 Nov 2021   135  
13 Nov 2021   302  
14 Nov 2021   119  
15 Nov 2021   172  
16 Nov 2021   190  
17 Nov 2021   149  
18 Nov 2021   116  
19 Nov 2021   136  
20 Nov 2021   111  
21 Nov 2021   129  
22 Nov 2021   142  
23 Nov 2021   107  
24 Nov 2021   135  
25 Nov 2021   118  
26 Nov 2021   167  
27 Nov 2021   107  
28 Nov 2021   99  
29 Nov 2021   132  
30 Nov 2021   136