สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Dec 2021   162  
2 Dec 2021   122  
3 Dec 2021   93  
4 Dec 2021   132  
5 Dec 2021   110  
6 Dec 2021   152  
7 Dec 2021   122  
8 Dec 2021   155  
9 Dec 2021   137  
10 Dec 2021   104  
11 Dec 2021   158  
12 Dec 2021   121  
13 Dec 2021   105  
14 Dec 2021   121  
15 Dec 2021   103  
16 Dec 2021   138  
17 Dec 2021   137  
18 Dec 2021   206  
19 Dec 2021   118  
20 Dec 2021   168  
21 Dec 2021   121  
22 Dec 2021   104  
23 Dec 2021   117  
24 Dec 2021   139  
25 Dec 2021   94  
26 Dec 2021   94  
27 Dec 2021   93  
28 Dec 2021   108  
29 Dec 2021   159  
30 Dec 2021   128  
31 Dec 2021   93