สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Feb 2021   131  
2 Feb 2021   105  
3 Feb 2021   104  
4 Feb 2021   123  
5 Feb 2021   121  
6 Feb 2021   110  
7 Feb 2021   58  
8 Feb 2021   135  
9 Feb 2021   111  
10 Feb 2021   112  
11 Feb 2021   93  
12 Feb 2021   122  
13 Feb 2021   152  
14 Feb 2021   95  
15 Feb 2021   110  
16 Feb 2021   195  
17 Feb 2021   78  
18 Feb 2021   85  
19 Feb 2021   89  
20 Feb 2021   170  
21 Feb 2021   80  
22 Feb 2021   125  
23 Feb 2021   140  
24 Feb 2021   95  
25 Feb 2021   88  
26 Feb 2021   134  
27 Feb 2021   132  
28 Feb 2021   124