สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Mar 2021   125  
2 Mar 2021   97  
3 Mar 2021   102  
4 Mar 2021   117  
5 Mar 2021   87  
6 Mar 2021   90  
7 Mar 2021   99  
8 Mar 2021   78  
9 Mar 2021   110  
10 Mar 2021   74  
11 Mar 2021   69  
12 Mar 2021   84  
13 Mar 2021   106  
14 Mar 2021   72  
15 Mar 2021   104  
16 Mar 2021   102  
17 Mar 2021   126  
18 Mar 2021   237  
19 Mar 2021   158  
20 Mar 2021   97  
21 Mar 2021   112  
22 Mar 2021   154  
23 Mar 2021   87  
24 Mar 2021   96  
25 Mar 2021   113  
26 Mar 2021   176  
27 Mar 2021   227  
28 Mar 2021   112  
29 Mar 2021   148  
30 Mar 2021   131  
31 Mar 2021   110