สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 Apr 2021   223  
2 Apr 2021   151  
3 Apr 2021   161  
4 Apr 2021   93  
5 Apr 2021   103  
6 Apr 2021   97  
7 Apr 2021   147  
8 Apr 2021   159  
9 Apr 2021   168  
10 Apr 2021   107  
11 Apr 2021   157  
12 Apr 2021   138  
13 Apr 2021   82  
14 Apr 2021   70  
15 Apr 2021   97  
16 Apr 2021   137  
17 Apr 2021   102  
18 Apr 2021   117  
19 Apr 2021   113  
20 Apr 2021   153  
21 Apr 2021   123  
22 Apr 2021   139  
23 Apr 2021   110  
24 Apr 2021   123  
25 Apr 2021   109  
26 Apr 2021   120  
27 Apr 2021   111  
28 Apr 2021   98  
29 Apr 2021   86  
30 Apr 2021   100