สถิติรายปี สถิติรายเดือน สถิติรายวัน
 
วัน จำนวน
1 May 2021   89  
2 May 2021   99  
3 May 2021   108  
4 May 2021   128  
5 May 2021   125  
6 May 2021   89  
7 May 2021   96  
8 May 2021   117  
9 May 2021   81  
10 May 2021   112  
11 May 2021   105  
12 May 2021   116  
13 May 2021   100  
14 May 2021   88  
15 May 2021   78  
16 May 2021   80  
17 May 2021   110  
18 May 2021   109  
19 May 2021   69  
20 May 2021   93  
21 May 2021   125  
22 May 2021   117  
23 May 2021   110  
24 May 2021   132  
25 May 2021   131  
26 May 2021   106  
27 May 2021   114  
28 May 2021   101  
29 May 2021   117  
30 May 2021   100  
31 May 2021   105