ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : 02 903 1135

กรอกข้อมูลผู้ติดต่อ

บริษัท อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด

     บริษัท อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ได้ทำการเปิดดำเนินการอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหลักซึ่งเป็น โรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น โดยเน้นบริการด้วยทีมงานที่มีคุณภาพ มากด้วยประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งคำนึงถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนของการทำงาน ซึ่งบริษัทฯ มีสินค้าและบริการเพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตของท่านโดย บริษัท อธิษา คูล แอนด์ อิเล็คทริค จำกัด ยึดมั่นการทำงานในสโลแกนที่ว่า

"ความพึงพอใจของลูกค้า คือความสำเร็จของเรา"